Carlsson & Co
BT 60 E

En batteridriven sabotage är skonsam för operatören och miljön.

Med den batteridrivna sabotage BT 60 e har BOMAG utvecklat en särskilt miljövänlig och operatörsvänlig vibrationsmanipulation som sätter nya standarder i sin klass. Den har en slaglängd på 70 mm och en frammatningshastighet på 20 m/min. Motorn är helt inkapslad för extra skydd mot stötar och smuts.

BT 60 e batteridrivna sabotage bär kvalitetsstämpeln Made in Germany. Förutom att det är särskilt kraftfullt är det också en givande investering. För att rättsläget blir mer restriktivt: gränsvärdena för utsläpp av CO2 och NOx blir strängare och i till exempel Tyskland är det inte tillåtet att arbeta i djupa diken med bensinmanipulation. I många fall får endast elektrisk utrustning användas på byggarbetsplatsen.
 

Kreera web&design Logo